This pages are about programming in windows. You can get any freeware utilities, tools or the other stuff. This pages contain example source codes too.
News in this web are there.

Tyto stránky se zabývají programováním ve windows. Jsou zde některé freeware utility, toolky a další věci. Tyto stránky také obsahují příklady zdrojových kódů.
Seznam poslednich zmen tohoto webu je zde.