News

14.2.2010 TinyUpLoader version 2.0 was released. See details here. TinyUpLoader verze 2.0 byl dan na web. Na zmeny se podivejte zde.
17.4.2004 CAnimator c++ class. See details here. C++ trida CAnimator pohybujici obrazkem pomoci sinusovych krivek. Dale zde.
21.1.2004 TinyUpLoader version 1.4 was released. See details here. TinyUpLoader verze 1.4 byl dan na web. Na zmeny se podivejte zde.
3.1.2004 TinyUpLoader version 1.3 was released. See details here. TinyUpLoader verze 1.3 byl dan na web. Na zmeny se podivejte zde.
27.11.2003 XString new teplate c++ class. See details here. XString trida sablona pro retezec. zde.
19.5.2003 Bezier screen saver 2.0 was released. See details here. Nova verze bezier sporice obrazovky. Na zmeny se podivejte zde.
27.7.2002 TinyUpLoader version 1.2 was released. See details here. TinyUpLoader verze 1.2 byl dan na web. Na zmeny se podivejte zde.
1.6.2002 TinyUpLoader version 1.1 was released. See details here. TinyUpLoader verze 1.1 byl dan na web. Na zmeny se podivejte zde.
29.5.2002 CAutoFont class. This class encapsulate HFONT. Download here. Withou MFC. Trida CAutoFont. tato trida zapouzdruje HFONT. Stahujte zde. Nepotrebuje MFC.
25.5.2002 Crypt class , RSA key, uses win-api function. Trida na zakodovani textu pomoci RSA klice a funkci API.
27.4.2002 New version of SVPBezier screen saver - 1.3. Get here. New setup options added. Nova verze SVP bezier sporice obrazovky - 1.3. Stahujte zde. Dodelany dalsi pomerne rozsahle moznosti nastaveni.
25.4.2002 web design changes změny v designu webovych stranek